Mành Tiết Kiệm Năng Lượng, Màu Nâu Chocolate, 2 Trục – Incanto