Mành Tiết Kiệm Năng Lượng, Màu Kem Sẫm, 2 Trục – Incanto